Thanh toán

 

- VỚI NHỮNG SẢN PHẨM NHÀ HOẶC ĐẤT NỀN

Cọc 100.000.000đ ( một trăm triệu đồng chẳng ) sau 15 - 20 ngày ( kể từ ngày cọc ) công chứng chuyển nhượng 

Giấy tờ thuế phí bên nào bên đó chịu

Dịch vụ làm hồ sơ giấy tờ 1.500.000 ( một triệu năm trăm ngàn đồng chẳng ) 

 

- VỚI NHỮNG SẢN PHẨM CHO THUÊ 

1. PHÒNG TRỌ SINH VIÊN 

Cọc một tháng, đóng tiền trước một tháng ( tổng tiền thanh toán cho chủ là 2 tháng )

 

2.NHÀ HOẶC CHUNG CƯ MINI HOẶC CHO THUÊ ĐẤT 

Cọc ba tháng đóng tiền trước một tháng ( tổng tiền thanh toán cho chủ là 4 tháng )   

Tuỳ thoả thuận giữa đôi bên 

 

 

 ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT VỀ NHỮNG SP SIÊU ĐẸP QUẬN 9 - THỦ ĐỨC 

Đăng ký tham quan dự án